ALUMINIJSKI COKL profil

Služi za zaštitu prvog reda izolacije kod fasadnih sistema

Aluminijski cokl profil namijenjen je za početak izrade fasade odnosno za odvajanje podnožja od same fasade. Svojim specifičnim oblikom služi i kao okapnica oborinske vode koja se slijeva niz zidove fasada i tako spriječava podlijevanje do spoja zida i temelja objekta.

Isporučuje se u različitim širinama ovisno o kojoj debljini izolacijskog materijala se radi.

Cokl profil u dimenzijama: 5, 8, 10, 12 cm