CD profil 27/60/27

CD Profil za izvedbu gips-karton spuštenih plafona

Proizveden u skladu sa evropskim normama EN 14195 i EN 13964

Osnovne nosive karakteristike profila su:
Krutost savijanja EI=1,476*109 N/mm2
Dopusteni moment savijanja M=23,5*103 Nmm
CD profili se koriste za izvedbu metalne podkonstrukcije spuštenih plafona. Međusobno se povezuju elementima i montiraju na željenu visinu koja se reguliše visilicama. Na njih se pričvšćuju gips-karton ploče pomoću GK vijaka. Profili su izrađeni od kvalitetnog galvanizovanog pocincanog lima.

Oznaka profila 02/13

CD profil  27/60/27

STANDARDNI – 0,60 mm

ECO – 0,50 mm