CW profil 50,75,100,125/50/0,60

CW Profil za izvedbu gips-karton pregradnih zidova

Proizveden u skladu sa evropskom normom  EN 14195

CW profili se postavljaju vertikalno u UW profile koji su montirani na pod, odnosno plafon, i čine noseću konstrukciju pregradnih zidova, a na njih se pričvršćuju gips-karton ploče GK vijcima. Profili su izrađeni od kvalitetnog galvanizovanog pocincanog lima

Oznaka profila 04/13

CW profil 50,75,100,125/50/0,60

STANDARDNI 0,60 mm

ECO – 0,50 mm