Presa

Da bi smo upotpunili ponudu laserskog rezanja limova nudimo i usluge savijanja i profiliranja limova na novoj hidraulicnoj presi P1330

Tehničke karakteristike prese:

  • savijanje lima max. dužine 3000mm uz pritisak do 130t
  • programsko CNC upravljanje hoda po Y , X i Z osi
  • posjedujemo različite prizme i noževe za savijanje lima debljine do 6mm
  • moderna upravljačka tehnologija omogućava jednostavno rukovanje
  • kutni senzori omogućavaju najtačniju preciznost savijanja
  • dostupne velike mogućnosti za rukovanje materijalom