UA profil 50,75,100/40/2

UA profil 50,75,100/40/2
Za izradu stropnih profila montažnih zidova, kao i stropnog nosača profila ili rubnog profila u prostorijama u sobi. Temeljni profil stropnih konstrukcija kao nosivog profila stropova s konzolama i instalacijama teških vrata i kod izrade pregradnih zidova.

Debljina lima 1,80 – 0,60 mm