UD profil 27/28/27

UD Profil za izvedbu gips-karton spuštenih plafona

Proizveden u skladu sa evropskim normama EN 14195 i EN 13964

Osnovne nosive karakteristike profila su :
Krutost savijanja EI=0,65*109 N/mm2
Dopušteni moment savijanja M=12,9*103 Nmm
UD profili se pričvršćuju na zid i služe za prihvatanje CD profila i fiksiranje cijele konstrukcije spuštenog plafona. Profili su izrađeni od kvalitetnog galvanizovanog pocincanog lima debljine.

Oznaka profila 01/13

UD profil 27/28/27  

STANDARDNI – 0,60 mm

ECO – 0,50 mm