Kvalitetnija usluga nabavkom CNC mašine za kantiranje

S obzirom da u našem prodajnom programu kupcima možemo ponuditi veliki izbor iverice, radnih ploča, medijapana i lesomala , a kako bi poboljšali usluge i ponudu prema istim, firma se odlučila na nabavku savremene CNC mašine za kantiranje.
Ponuda razreza i kantiranja obuhvata tri ključne operacije:

Optimizacija liste za rezanje

Da bi kupac imao maksimalnu iskoristivost materijala,na osnovu dimenzija za rezanje komada najprije se radi optimizacija krojnih lista. Savremena CNC mašina pomoću kompjuterskog programa daje najbolje rješenje za maksimalnu iskoristivost ploče uz minimalan otpad.

Svaki naš kupac će dobiti besplatnu uslugu optimiziranja krojnih lista.

Rezanje prema optimiziranoj listi

Na osnovu urađene optimizirane liste za krojenje odabrani materijal se obrađuje na savremenoj CNC mašini za rezanje. Kvalitet reza zadovoljava najviše norme za daljnju obradu komada (bušenje,kantiranje). Mašina može da vrši razrez ploča svih debljina i materijala: iverice, radnih ploča, medijapana i lesomala.

 

Kantiranje (lijepljenje) trake

Da bi završno lijepljenje trake na komade bilo što kvalitetnije, nabavljena je nova CNC mašina – kantarica marke OTT Tornado+. Kantiranje se vrši na svim potrebnim rubovima sa ABS trakom različitih debljina: 0,4; 0,5; 1 i 2mm.
Prednost nove mašine je i sama brzina kantiranja, 12-18m/min što je efikasniji i brži način izvršavanja svih narudžbi kupaca.

 

Dodatna prednost u optimiranju, rezanju i kantiranju, odnosno rješavanju pojedinačnih zahtjeva kupaca je i vrijeme obrade naloga, odnosno isporuke (2 do 3 dana od narudžbe) što nas svakako čini drugačijim od ostalih.

Da bi se uvjerili u kvalitet usluge, posjetite naš Bau Centar na već poznatoj adresi: Magistralni put bb 75300 Lukavac, skretanje prema Jezeru Modrac.

Vaš EM-ONIKS Lukavac

Tags: ,